GMH/ÍNDICE A-Z

112
1457

-112-

Seguro.

En Rriãjo, XIIIJº djas do dito mes e ano4. Este dja, Martjno de Oljueyra4, / fillo de Jon d'Oliueyra, morador ẽna freigresja d'Oljueyra, presente, outorgó / carta de seguro e segurou de feyto372 e dito373 desonesto4 a / Jon de Teyra e a seu fillo, Ferrnand Paas4, e que nõ errará contra eles, / so pena4 de dous4 mjll morauidís para o dito señor Sueyro Gomes, para o qual / dou por seu fiador ao dito Jon d'Oljueyra, seu padre, o qual entrou / por seu fiador estando presente, que o dito seu [fillo] nõ errará de feyto nẽ / de dito desonesto aos sobreditos; e se o faser, que de llano4 en llano4 / dará e pagará os ditos IJ M morauidís ou dará o dito seu fillo en poder / do dito señor Sueyro Gomes preso. Outorgarõ carta firme, et çétera, cõ poder / a las justiçias e rrenũçiaçõ de leys. Testigos: Ares Lopes de Goyãas e Gonçaluo / Mariño e Lopo4 Nunes de Santiago, escudeyros do dito señor.

__________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
372. Está escrito sobre dto.
373.  Leva un trazo sobre da palabra e despois está riscado denoste
.