GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Fragmentos de notarios

D233
1459, xuño, 10
Actuando de intermediario Nuno de Ousende, Diego de Pazos e Luís García abandonan a querela que mantiñan pola perda duns «pelotes» do primeiro e da que era culpable o segundo e devólvese o peñor que por tal motivo aquel lle retiña a este. (fol. 66)
A des dias de juyo o dito Nuno d’Ousende diso en declarando o dito juramento que lle fora tomado a pedimento do dito Diego de Paaços e Loys Garçia (sobre)* que era verdade que o dito Loys Garçia chegara a el por duas ou tres veses a lle rogar que lle fesese dar aquella prenda et el que o disera a Diego de Paaços que lle rogara que lla dese et el non lla quiso dar, salvo que lle disera que estevese con Loys Garçia et que lle disese que se quitase de huuns pelootes que lle perdera que foran postos en maao de Pero sarraleiro que se finara et se perderan et que se quitase delles e que lle daria a prenda et el que fora ao dito Loys Garçia et que llo disera et por quitar rigores et escandallos ontre hun e ho outro que Loys Garçia lle respondera que el se quitaria de o faticar por elles et el que fesera logo /dar\ a dita prenda a seu dono. Tests. Rodrigo Gonçalves et Afonso de Merça, mestre Afonso.