GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Fragmentos de notarios

D13
1459, febreiro, 28
Afonso de Verín, Álvaro López e Fernando entréganse aos xuíces como implicados nun altercado, do que aseguran que non son responsables e que se saldou con feridas do primeiro deles e a morte dun dos agresores, Afonso de San Lourenzo. (fols. 3v-4v)
En este dia enna Praça do Canpo, estando y presentes Vasco Gomes et Gomes de Mugares, paresçeron ende presentes Alvaro Lopes et Afonso de Berín (...) de Afonso Anriques, vesiños desta çidade, et (...) aos ditos juises que por rason que (fol. 3v)
(...)ado escandallo en esta çidade (...) LVIII ontre Afonso de San Lourenço (...) arçediano de Baronçelle, estando elles (...) seguros enna Rua d’Oobra et non (...) mal nen dano aos sobre ditos (...)os Afonso de San Lourenço (- - -) çinteyro (...) os cometeran ao ditos Afonso de Berin (...) Lopes et Fernando criado que foy do dito Afonso Anriques, et o dito Afonso de Berin ouvera duas feridas, sendo anbos ynoçentes et sen culpa, do qual escandallo fora dado huna ferida ao dito Afonso de San Lourenço, da qual veera a morte, a qual ferida diseron que elles nen cada huun delles lle non deran, ante que os quiseran matar et deran ao dito Afonso de Berin as ditas duas feridas, huna en hun braço et outra enna cabeça, de que estevera a morte et de feito os mataran se se non acolleran a iglesia de San Martiño, et por quanto desian que eran ynoçentes et sen culpa da morte do dito Afonso de San Lourenço, que elles se punan et poseron logo presos en poder dos ditos juises para se delivrar da morte do dito Afonso de San Lourenço, et lles pedian que os reçebesen enna carçere de noso señor el rey et da dita çidade, et que por quanto avian sacado peresquisa sobre la dita rason que lles pedia que a mandasen publycar et sacasen mays se fose neçesario et asy sacada desen seus (...) aos terminos do dereito para que se (...) personas delles quisesen (...) ante elles et que elles eran (...) (fol. 4)
de livraren por justiça (... yno)çentes et sen culpa et (...) (que oyan)* diseron que oyan (...) reçebyan seu pedimento et (...) dita cadea presos, os quaes (...) et mandaron poer enna dita (...) eran prestes de veer a dita (...) et de aver mays enformaçon se (...neçe)sario et de faseren seus autos (...) et mandar dar seus pregoons en forma de dereito en suas audiençias et de faseren aquello que con dereito devesen. Tests. Afonso Anriques escripvano del rey et Nuno d’Ousende procurador et Afonso barbeiro et mestre Antonio.