GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Fragmentos de notarios

D72
1459, abril, 13
Afonso demanda a mestre Fernando o soldo de seis meses previamente estipulado, a 26 mrs. cada mes. (fol. 26v)

Afonso criado de Ares de Monterroso.

A trese dias de abril, en Ourense, Afonso criado de Ares de Monterroso demandou a mestre Fernando que en como se asoldadara con el por hun anno que lle dese huna capa et huna saya, et despois acabado o anno que se asoldada(ra) con el por outros seys meses, cada mes por XXVI.- e que llos mandasen pagar. Negoo, leixano a seu juramento e de sua sogra et de sua moller deçesorio, feso, pedio acordo, mandaron que o soltase ata luus primeiro que ven et que ao dito termino veese a sogra et moller faser o juramento. Tests. Pero Fernandes notario, Alvaro Fernandes, Pero de Pineiro, Fernando Martines, mestre Antonio, Joan Fernandes mercador. (fol. 26v)