GMH/ÍNDICE A-Z

180
1319, abril, 23. Lugo
Arias de Castello pon o deán como fiador ante o Cabido sobre as cantidades que o fillo daquel pagará polas terzas do ano.
MADRID, AHN, Cód. 1042 B, fol. 59r.

Era de mil et CCC LVII annos, VII dias por andar de abril. En presença de min Affonso Perez, notario publico de Lugo, et das testemoyas que aqui son subscriptas, stando no coro de Lugo Aras Perez de Castello, morador en Villafranca, deu fiador don Martin Eanes, dayam de Lugo, a o cabidoo, que seu fillo Alvar Perez pagasse cada anno os quinentos moravedis sobreditos pe-las terças do anno segundo se conten na carta sobredita. A qual renda et vervo sobredito este Aras Perez dizia que o dito Nuno Martinez dera a o dito seu fillo et o nomeara por amigo et por pessoa del. Este fiador presente et outorgante. Et o dito Aras Perez obligou por sy et por seus beens de quitar a pas et a salvo o dayam desta fiadoria.

Presentes foron: Affonso Perez, Pedro Fernandes, Domingo Perez, clerigos do coro de Lugo; Beyto Fernandes, Aras Gonçales, homees do dito Aras Perez, et outros.

Eu Affonso Perez, notario sobredito, presente fuy et por rogo do dito Aras Perez scrivi et puge meu sinal.(+).