GMH/ÍNDICE A-Z

30

xaneiro, 12

Sentencia dos xuíces pola que Rodrigo Bouzoa debe pagar a Abrahán de León 12 mrs. que lle debía e mais as custas. (fol. 9)

Abraan.

En este día, audiençia da terça, Loys Gonçalves e Afonso Yanes, juises d’Ourense, mandaron por sentença a Rodrigo Vouçooa que dese et pagase Abraan XII mrs. con as custas que confesou que lle devia con as custas. Tests. Afonso de Meende notario, Diego da Agoada, Nuno Patiño notario.