GMH/ÍNDICE A-Z

475
1434s/d
Gómez da Rigueira presenta o seu home bo no asunto que mantén con Álvaro Laso. (fol. 142)


Gomes da Rigeyra.

En este dito día Gomes da Rigeira presentou o seu omme boon Alvaro Ougea enno nagoçio de Alvaro Laso. Tests. Nuno Patiño, Afonso Anriques notarios et Joan Teixeira, Estevo Anes.