GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Libro de Notas de Álvaro Afonso

394

setembro, 6

Sentencia do dito Nuno Patiño, pola que Xoán do Pumar deberá pagar 20 mrs. de custas e débeda da súa fieldade. (fol. 117)

Et logo en este dito día e ora e por estas tests. o dito Nuno Patino dou sentença que o dito Joan do Pumar que pague por todas custas e prinçipal e por todas e quaes quer mrs. e devedas que collera et recadara da dita fieldade o dito anno e de quaes quer mrs. que en seu carrego fose e que estavan por pagar e de Diego Çeboleiro et de outras quaes quer personas, que por todo lle pagase viinte mrs. branca en tres dños. e do al que o dava por libre et quite etç. et que o tevesen su a dita penna etç. e as partes consentiron etç. Tests. os sobre ditos.