GMH/ÍNDICE A-Z

D234
1459, xuño, 10
Xoán Vázquez Garza e Inés de Nóvoa outorgan poder no preito que manteñen con Tareixa López. (fol. 66)

Joan Vasques Garça et Eynes de Noboa.

En este día Joan Vasques (goarda)* Garça et Eynes de Noboa anbos et cada hun deron poder conprido a Rodrigo Fernandes notario e a Gonçalvo de Sarria et a cada hun delles para que posan procurar et trautar o pleyto que an con Tareyja Lopes, moller de Joan Vasques, e responder a demanda que lle teen posta por /ante\ Joan Martines alcallde e responder et contestallar e faser todos et quaes quer autos etç. con poder de sustetuyr etç. obrigaron seus beens etç. poder abastante etç. Tests. Nuno d’Ousende et Rodrigo Gonçalves de Baçeiredo, Sueiro de Deça e mestre Afonso. (fol. 66)