GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Libro de Notas de Álvaro Afonso

300

a
xuño, 24

Nuno Patiño, notario, traspasa a terceira parte do tercio das alcabalas de Cudeiro e Canedo, que el ten arrendado, a Rodrigo Bispo, para que recade as de Santiago das Caldas e Canedo. (fol. 94v)

Nuno Patiño e Rodrigo Bispo. Feita e dada a Nuno Patiño.

(Et despois desto, XXIIII dias do mes de juyo, Nuno Patiño notario diso que por rason que el tiña huna terça parte arrendada da renda das alcavalas de Codeiro et de Canedo deste dito anno, por ende que el que traspasava da dita terça parte da dita renda hun terço en Rodrigo Bispo que estava presente, a qual traspasava en el por lo preço e contía de mrs. e segundo e enna maneira que a el tiña arrendada, por condiçon que pagase a terça parte da dita terça parte da dita renda a noso señor el rey et a seus recadadores etç. e por tal condiçon que collese et recadase todoslos mrs. das dita alcavalas das \freigesias da/ aldea de Santiago das Caldas e de Canedo, et o dito Rodrigo Bispo asy reçebeu o dito terço da dita terça parte e obrigou sy e seus beens e deu consigo por fiador devedor prinçipal pagador a Martin Cansado, vesiño d’Ourense que presente estava, os quaes se obrigaron de pagar todo a terça parte do dito terço dos ditos mrs. por que o dito Nuno Patiño tiña a dita renda e de os pagar aos terços segundo que el esta obrigado a noso señor el rey e a seus recadadores etç. e su a dita penna etç. e de dar conta con pago boa, leal e verdadeira de todos los ditos mrs. que coller e recadar etç., sobre lo qual outorgaron obrigaçon forte e firme etç. Tests. Alvaro Çide notario, Afonso Garçia de Tolledo recadador e Afonso Peres e Joan Gago e Pero piliteiro)*. ( fol. 94v)