GMH/ÍNDICE A-Z

256

maio, 24

O pregoeiro Domingo Fernández adxudica en venda pública ao xastre Pedro Carneiro por 40 mrs. un asno cos seus aparellos, que fóra de Ares Castelao. (fol. 84)

Domingo Fernandes.

Et despois desto, lues viinte e quatro dias do mes de mayo, Domingo Fernandes pregoeyro feso venda et remataçon de hun asno con seus aparellos en Afonso Gonçalves da Balançaa por qoreenta mrs. vellos, a pedimento de Pero Carneiro alfayate e deu fe o dito pregoeyro que frontara con el Ares Castellaao, praseo de terçeiro día que o remia sen dapno. Tests. Fernando Anes Rabo de d’Ourense et Joan Lourenço Rabo de Raposo, Ares Fernandes alfayate e Afonso Anriques.