GMH/ÍNDICE A-Z

306

xullo, 2

Sentencia para que se pague sobre unha viña o que Mariña Rodríguez debe a Pedro Carneiro. (fols. 96v-97)

Pero Carneiro alfayate.

En este dito día e ora e por estas tests. e enna dita audiençia os ditos Loys Gonçalves e Afonso Anes juises, a pedimento (fol. 96v)
do dito Pero Carneiro, que lles pedío que lle fesesen entrega por los mrs. que lle devía Mariña Rodrigues, contiundos enna dita sentença, por quanto a tinalla en que lle fora feita a dita entrega a dita Mariña Rodrigues a levara, e por ende que lle fesesen a dita entrega enna sua parte e que non da viña de traslo lo castelo, e os ditos juises diseron que lle fasian a dita entrega enna dita viña de traslo castelo enna sua parte e que se vendese a seus praseos dereytos et durante os ditos pregoons, mostrando paga ou quita que lle fose reçebido en conta. Tests. os sobre ditos notarios.