GMH/ÍNDICE A-Z

E2-30
1435, xuño, 10
Ordenanza sobre os porcos que invaden viñas alleas, que establece que se é collido o animal polo persoal municipal («couteiro») o propietario pagará a multa e ao dono da viña os estragos causados, e se o colle o dono da viña estará autorizado a matalo ou a levalo para ser logo resarcido dos estragos. (fol. 13-13v) Ordenanza sobre os porcos que invaden viñas alleas, que establece que se é collido o animal polo persoal municipal («couteiro») o propietario pagará a multa e ao dono da viña os estragos causados, e se o colle o dono da viña estará autorizado a matalo ou a levalo para ser logo resarcido dos estragos. (fol. 13-13v)

Ordenanças dos porqos.

En este dia foy acordado et ordenado por los juises et rejedores et por Afonso Ares procurador do dito conçello que se o couteiro achase os porqos ennas viñas que os levase a corte et os tevese en ela ata que le pagasen a el sua coutaría et ao dopno da(s)* viña o dapno que le fose feito, et se os ditos porqos achasen seu dopno ennas viñas que os matase sen penna alguna et se os non quisese matar que os trouxese ata a corte et levase delles (aq)* o dapno que les feseran. (fol. 13)
Tests. que foron presentes Afonso de Betanços notario, mestre Fernando, Gonçalvo Rañooa, Pero Çide.
En este día et por estas tests. se deu logo pregon aos ditos porqos enna maneira sobre dita.