GMH/ÍNDICE A-Z

241
1328, febreiro, 23
Fernando Pérez ratifica a repartición de propiedades realizada con Xoán Martíns e véndelle agora as propiedades restantes en Pedrido, freguesía de Santiago de Meilán, por 50 soldos.
MADRID, AHN, Carp. 1332 C/20, perg. orix., galego, gótica cursiva, 154x285 mm.

Sabeam quantos esta carta virem commo eu Fernan Peres, correeyro, fillo de Pedro Moordomo, pedreyro, que foy de Lugo, et de Tareyia Peres, outorgo et aio por firme para senpre a partiçon do herdamento que eu fige con vosco Iohan Martines, correeyro, por Domingo Peres de Suylay et por seu fillo, Pedro Domingues, morador en d’Esteriç, et por Fernan Sayoane, et por Affonso Martines, lavradores, moradores en Suyllay. A qual partiçon he esta, conven a saber que vos, Iohan Martines et vossa muller Mayor Peres et vossa voç, ficades para senpre en todo ho herdamento que eu aio et devo aaver ena agra do Pedrido et no Fontao, por raçon das duas oytavas semente de herdade que vos eu vendy, et que vos avia a perffaçer na dita agra de Pedrido et na leira chamada da Allamella, et desse a a susso ata o terreo de Françisco Martines, et no outro herdamento que eu y aio pollo dito meu padre. Et demays vendo a vos, Iohan Martines et a vossa muller Mayor Peres et a vossa voç, o mays herdamento que eu aio na dita agra de Pedrido, et no Fontao, mays ca estas duas oytavas semente que vos y avia a perffaçer, a qual agra et Fontao som en Suyllay, su signo de Santiago de Meyllay, con suas pertenenças et dereyturas. Et reçebo de vos en preço por esta vençon çinquaenta soldos desta moneda del rey don Fernando, a quatro dineiros por cada tres soldos, de que soo bem pagado et entrego, et que logo reçebi en meu iur et en meu poder dos vossos en pressença de Aras Peres, notario publico de Lugo, et das testemoyas suscriptas. Et obligo por min et por todos meus bees, mobelles et reys, de vos façer senpre de pas a todo tenpo todo ho herdamento que eu aio et devia aaver na dita agra de Pedrido et no Fontao. Et iuro a os santos evangeos, que tango corporalmente con minas maos, que nunca contra esta vençon nen contra estas coussas que se en esta carta conteen, nen contra cada una dellas, vena por min nen por outren por raçon de meorydade, nen por raçon de engano, nen por outra raçon nenhuna que seia, en iuyço nen fora de iuyço, nen fora de iuyço (sic). Et dessoie mays este dia avede toda a herdade sobredita senpre en pas vos et toda vossa voç pus vos todo o meu poderio et senorio ende seia sacado et removido et metudo et tornado enos vossos.

Feyta a carta XXIII dias de febreyro, era de mill et CCC LXVI annos.

Testemoyas: Affonso Nicollaes, Lopo Garçia da Veyga, Fernan Martines et Fernan Eanes et Ruy Pellaes et Affoso Martines dito Maçaas, correeyros, et outros ts.

Et eu Aras Peres, notario publico de Lugo, dado pe-llo bispo desse meesmo lugar, a estas coussas todas et a cada una d’ellas pressente foy et outrossy foy pressente quando este Fernan Peres sobredito, tangudos os santos evangeos, feço iuramento corporalmente, et esta carta con mina mao escrivi et puge en ella meu signal en testemoyo de verdade. (+).