GMH/ÍNDICE A-Z

408
1434setembro, 10

Diego de Merí ordena aos xuíces e a varios veciños que permanezan confinados no castelo en tanto non sexan repartidos os pedidos dos pasados anos. (fol. 122v)

           

Diego de Meríi.

En este día Diego de Meríí diso que mandava a Martin de Calvos e a Gonçalvo Martines juises et Afonso Anes arrocheiro e a Fernando Anes e a Pero Anes e a Gonçalvo Anes carteiro e a Joan da Granja e a Gonçalvo de Carbaleira e a Pero Domingues, que se fosen todos ao castelo et sei e non seisen dende ata que fosen reparados os mrs. dos pedidos do anno pasado dos annos pasados e non seisen dende ata que os desen repartidos su a dita penna. Tests. Afonso Fernandes notario e Rodrigo ferreiro e Estevo Anes. (fol. 122v)