GMH/ÍNDICE A-Z

 58

 1417, novembro, 29  
O Concello ordena que se deran 20 maravedís a Sueiro da Enfesta para que levase as cartas das Ordenanzas ó arcebispo.

Viinte et nove dias de novembre, seendo en consistorio enna notaria Fernan Aras Xarpa et Pero Eanes Abraldes alcalles et Martin Galos et Alvaro Afonso, Fernan Gonçales do Preguntoiro, Afonso Fernandes, Aras da Cana, regidores estes sobreditos mandaron a Pero Leiteiro procurador que dese viinte moravedis, branqua en tres dineiros a Sueiro da Enfesta para sua despensa de yr levar as cartas das Ordenanças ao arçobispo. Testemoyas: Gonçalvo de Covas, Juan da Cana, Juan Raposo, canbeadores.
Daqui a juso por lo notario.