GMH/ÍNDICE A-Z

185
1320. Lugo
O Cabido de Lugo afóralles a Pedro Eanes e a un fillo o casal de don Broollo por 50 marabedís anuais e outras condicións.
MADRID, AHN, Cód. 1042 B, fol. 60r.

Era Mª CCCª LVIIIª XIX dias de [...] morador en Goldariç por en todos dias deste Pedro Eanes, et d'un seu fillo ou filla [...] en morte, o casal de don Broyollo, que he da yglesia de Lugo, con suas pertenenças sub signo de San […] Pedro Eanes, et aquela pesoa que pus el y ficar, an a lavrar et parar ben este casal, et dar cada ano a a yglesia de Lugo çinqueenta moravedis d'oyto soldos o moravedis en estes dineyros de rey don Fernando, ou a valia deles, a dous plazos do ano: os meos por Natal, et os meos por Pascoa, et parar ben o casal et teer as casas cobertas; et os que y moraren seeren vasalos da yglesia de Lugo, et a yglesia deffender los commo os outros; et a morte da postrimeyra pesoa este casal ficar livre et quito a a yglesia de Lugo con todas las boas paranças que y foren feytas, et poblado de dous boys et de huna vaca et de deç rexelos.

Testemoyas capelan et alii.

Et eu Pedro Iacome, notario de Lugo, notey et escrivi. (+).