GMH/ÍNDICE A-Z

262
1330, maio, 11
Afonso Pérez, clérigo do coro de Lugo, comprométese a cumprir as condicións coas que lle foi arrendada a administración de outubro.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 2r, traslado ao Libro do Cab. polo notario Rui Fernández.

Sabeam quantos esta carta viren commo eu Affonso Peres, dito Ianeyro, clerigo do coro de Lugo, outorgo et obligo per todos meus bees a pagar et comprir a o dayan et cabidoo de Lugo a amiistraçon do mes de outubre segundo o estatuto novo et as condiçoes por que me foy arrendada quando a leyxou Rodrigo Affonso de Saavedra, et se conten enno livro do cabidoo. Et demays para esto conprir dou por fiador Fernan Affonso, coengo de Lugo, pressente et outorgante. En testemoyo da qual coussa rogo a Pero Iacome, publico notario de Lugo, que faça desto faser hun publico instromento en testemoyo de verdade.

Que foy feyto onse dias de mayo, era de mill et CCC LXª et oyto annos.

Et foron presentes: don Fernando Aras, dayan; don Pedro Royz, iuys; Aras Pelaes, coengos; Affonso Eanes et Iohan Ferrnandes, raçoeyros de Lugo; Pero Migueles et Pero Ferrnandes, clerigos do coro de Lugo ts., et outros. Et eu Pedro Iacome, sobredito et publico notario de Lugo, rogado presente foy et de commo por ante min pasou fige ende escrivir esta carta et puge en ella meu signal en testemoyo de verdade.

Et eu Ruy Ferrnandes, notario publico de Lugo, vi a carta sobredita escripta enno tenor, signada de signal de Pedro Iacome, notario sobredito, et a rogo do dayan et cabidoo sobredito vervo por vervo en minna presença en este libro do cabidoo fiz trasladar.