GMH/ÍNDICE A-Z

449
1343, maio, 26. Lugo
O Cabido de Lugo dóalles a Arias Fernández e a Maior Afonso unha casa na rúa do Burgo Novo coa súa carga anual e reciben a cambio outras casas situadas na rúa Nova, baixo certas condicións.
 MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 41v.

Sabeam quantos esta carta virem commo nos Diego Fernandes, dayam, et o cabidoo da iglesia de Lugo, con outorgamento dos coengos d’aniverssario da dita iglesia, fasemos escambeo valedeyro para senpre con vosco Aras Fernandes de Burgo Novo et con vossa muller Moor Affonso. Conven a saber damos et outorgamos para senpre iamays por iur de herdade a vos, los ditos Aras Fernandes et Moor Affonso et a toda vossa voz, huna cassa que he dos aniverssarios da dita iglesia que esta enna rua de Burgo Novo, sub a cappela de Santiago, entre la vossa cassa que foy do bispo da huna parte, et outra cassa que he de Maria Perez, filla de Nicolao Perez, ferreiro, que foy da Porta de San Pedro, da outra. A qual cassa vos damos con suas entradas et seydas et iures et con todas suas pertenenças et dereyturas, et metemos-vos logo por esta carta no iur et enna propriedade della. Et a qual cassa vos damos con sua carrega que ela ha de pagar de cada ano. Et obligamos todos nossos beens para vos-la faser de paz salvo da carrega que ella ha de pagar.

Et nos, os ditos Aras Fernandes et Moor Affonso, por esta escanbea que nos vos, os ditos dayam et cabiidoo, fasedes por vos et po-la iglesia de Lugo, damos a vos et a a dita iglesia de Lugo para senpre por iur de herdade a meatade de hunas cassas que estan enna çibdade de Lugo enna rua Nova, sub a cappela de Santiago, en que mora Affonso Pelaes, carpenteyro, que esta entre la cassa que foy de Ruy Fernandes, notario da huna parte, et outra cassa de Fernan Affonso, demandador da outra; das quaes a outra meatade he vossa. A qual meatade das ditas casas nos conpramos do dito Affonso Pelaes, et vos damos con sua cortina et con suas entradas et seydas et agoas vertes et iures, et con todas suas pertenenças et dereyturas, livres et quitas de toda carrega, salvo de soldariça se y ha ouveren a pagar. Et metemosvos logo por esta carta no iur et na possisson et na propiedade dellas para vos et para a iglesia de Lugo para sempre, et obligamos todos nossos beens para vos fasermos esta escanbea sobredita de paz. Et que esto seia çerto nos las partes sobreditas rogamos a Fernan Garçia, notario publico de Lugo, que feçesse desto duas cartas en hun tenor et escrivisse huna delas enno livro do cabidoo et desse esta carta a os ditos Aras Fernandes et Moor Affonso.

Que foron feytas en Lugo viinte et seys dias de mayo, era de mill et trecentos et oyteenta et hun annos.

Testemoyas que foron presentes: don Diego Fernandes, dayam sobredito; don Fernan de Deus, chantres; don Alvar Dias, arçidiago de Neyra; don Aras Pellaes, arçidiago de Deçon; don Pedro Iacome, iuys; don Affonso Eanes, thesoreyro; don Andres Peres, chantres d’Armenta; Vasco Dias, Affonso Gomes et Fernan Affonso, coengos; Iohan Fernandes et Iohan [Gutierrez], raçoeyros; Pedro Fernandes, Lopo Domingues, Fernando Eanes, Afonso Eanes, Iacome Eanes, Iohan Afonso, Gonçalvo Eanes, coengos d’aniversario; Affonso Ramallo, ts.

Eu Fernan Garçia, notario publico de Lugo sobredito dado por autoridade do bispo dese lugar, a esto commo dito he fuy presente et esta carta fis escripvir en ete livro do cabidoo et puge y meu signal.