GMH/ÍNDICE A-Z

320

xullo, 12

Poxa da tinalla e lagar de Fernando Ramos, adxudicados en 120 mrs. (fol. 99v)

Fernando Ramos.

En este dia e por estas tests. foy dado hun pregon a tinalla et lagar de Fernando Ramos e posoos Pero Fernandes escripvan en çento e viinte mrs.