GMH/ÍNDICE A-Z

159
1316, xuño, 18
O bispo e o Cabido de Lugo arréndanlle a García Rodríguez, durante a súa vida, o celeiro de Oleiros, por 1000 marabedís que este lle prestara ao bispo en Valladolid.

MADRID, AHN, Carp. 1332 C/6, perg. orix., galego, gótica cursiva, 143x361 mm.

LUGO, AC, Tumbillo Nuevo, fol. 105r e v. CAÑIZARES: p. 986.

Sabeam quantos esta carta viren, commo nos don frey Iohan por la gracia de Deus, bispo de Lugo, con outorgamento do nosso cabidoo, arrendamos \a vos/, Garçia Rodrigues de Valcarçel, o nosso çeleyro d'Oleyros, con suas dereyturas et pertenenças, asi commo se sol usar en renda, por en todos vossos dias, por mill maravedis desta moeda del rey don Fernando que agora corre, que fasen oyto soldos cada maravedis. Os quaes moravedis nos enprestastes en Valadolide sobreste nosso çeleyro d'Oleyros, segundo se conten en huna nossa carta que de nos teedes en esta rason. Et outrosi por escambio do nosso lugar de Ferreyros, et da nossa herdade de Pynneyra, que perteeçen a o nosso çeleyro de Gomyan, que aveades vos a teer por en todos vossos dias. Dos quaes mill moravedis nos outorgamos por ben pagado. Et outrosi vos, Garçia Rodrigues, quitades et renunçiades todo o dereyto que vos avedes et devedes aaver en este nosso lugar de Ferreyros, et ena dita nossa herdade de Pinneyra sobreditas, por rason de nosso çeleyro de Gomyan que vos de nos teedes arrendado por en todos vossos dias. Et otrosi este nosso çeleyro d'Oleyros sobredito devedes vos, Garçia Rodrigues, manteer en boo estado et reffaser as casas, et faser lavrar as herdades et faser y boos paramentos.

Et a a morte de vos o sobredito, Garçia Rodrigues, deve a ficar este nosso çeleyro d'Oleyros a o bispo de Lugo, libre et quito et desembargado de toda vossa vos, con todos os boos paramentos que vos y feserdes, et con outro tanto gaado quanto ora esta. Et en esta renda deste nosso çeleyro d'Oleyros non van moedas nen serviços nen aiudas, nen outro pidido qualquer que acaeçer que os da terra deren al rey en qual maneyra quer, que reteemos en nos. Et todas las outras cousas que nos, o bispo, avemos ou devemos aaver que a este nosso çeleyro perteeçen ou perteeçer deven que as aiades vos, o dito Garçia Rodrigues, et todo vos-lo outorgamos nos et nosso cabidoo que o aiades por en toda vossa vida. Et obligamos nossos bees de vos faser este çeleyro de pas. Et se vos alguen demandar este nosso çeleyro d'Oleyros que \vos/ amparemos con el a dereyto. Et qualquer dar partes que a esto passar, que peyte a a outra parte mill moravedis da boa moeda, et o vervo fique firme et valla para sempre.

Et nos, o bispo, et cabidoo, et Garçia Rodrigues, sobreditos, outorgamos todas estas cousas sobreditas et cada huna delas de as guardar en todo ben et complidamente.

Et desto mandamos faser duas cartas en un tenor tal a huna commo a outra, escriptas en pulgameo et seeladas con nossos seelos pendentes.

Feyta des et oyto dias de iunio, era de mill et trezentos et çinquaenta et quatro annos.

Et outrosi vos damos todo o nosso dereyto que nos avemos enna nossa iglesia de Sant Martino d'Oleyros, et se a dita eglesia vagar eno vosso tenpo que possades apresentar en nosso nome ante o arçidiago da terra. Et mandamos a o dito arçidiago que de a dita eglesia a vossa apresentaçon. Episcopus.

Et ego Fernandus Petrus domini lucensis sancius hanc litteram de mandato domini episcopi supradicti propria manu scripsi in testimonium predictorum.