GMH/ÍNDICE A-Z

D51
1459, abril, 4
Álvaro de Pereira, veciño de Santiago, presenta certa demanda ante os xuíces e procurador do Concello. (fol. 21v)

Alvaro de Pereira vesiño de Santiago.

A quatro de abril, en Ourense enna Praça do Canpo, audiençia da terça, Alvaro de Pereira tomou contra os ditos juises e Nuno d’Ousende procurador, que lle fesesen
(- - -)
diseron que o desen con sua resposta. Tests. Pero Fernandes, Rodrigo Fernandes notarios, Alvaro Fernandes, mestre Pero.