GMH/ÍNDICE A-Z

D52
1459, abril, 4
Segundo pregón na poxa das dúas cubas confiscadas a Rodrigo Meilán, adquíreas mestre Afonso por 150 mrs. (fol. 21v)

Mestre Afonso e (Gonçalvo)* Ares de Monterroso.

A quatro de abril (a p)* se deu outro segundo pregon as ditas duas cubas do dito Rodrigo Meyllan vasias et po(so)as mestre Afonso en CL.- vellos. Tests. Pero Fernandes, Rodrigo Fernandes notarios, Lopo de Bueiros, Gonçalvo de Monterroso. (fol. 21v)