GMH/ÍNDICE A-Z

D73
1459, abril, 13
Tareixa Calva demanda ao notario Pedro Fernández un odre que lle prestou en boas condicións, este alega que era vello e podre. (fol. 27)

Tereija Calva.

En este día e por estes tests. (Cal)* Tereija Calva demandou a Pero Fernandes notario hun odre que lle prestara que tina en garda de (- - -) et que llo demandava por quanto era demanda por el porlo dito seu dono. Diso que era vello e podre, et ela diso que era saao et que llo tal et tan boon como llo leixara (Tereija Calva)* en garda o dito seu dono, sobre lo qual feso juramento que llo dera tal et tan boon como llo leixaran en guarda. Mandaron os ditos juises que o dito seu dono /veese\ fesese o dito juramento et quanto el jurase que el vallya que tanto mandavan ao dito Pero Fernandes que llos pagase con as costas. Tests. os sobre ditos.