GMH/ÍNDICE A-Z

126
1457

-126-

Ẽno dito porto de Rriãjo, XXJ días do dito mes. Como4 eu, Afonso Loure[n]ço20, morador en Fiũ/cheyra, outorgo que392 faço meu çerto, sufiçiẽte, abũdante procurador, / segundo que mellor poso e deuo de dereyto, a Jon Culler, morador ẽna freigresja de Sã Pedro / de Cornaço, para en todos meus pleitos moujdos e por mouer que eu ey ou espe/ro aver cõ quaesque(e)r personas4 e eles contra mj, e para sostituýr, et çétera, e / para rreçebjr e rrecabdar por mj e en meu nome4 e para mj todos e quaes/que(e)r morauidís, pã e vjno e outras cousas que a mj so[n]393 deujdas fasta este dja / por quaesque(e)r personas en terra de Salnés, en espeçial de Ferrnand / Caruallo394, çinquoẽta e oyto morauidís vellos que me deue, que me ficou de/uẽdo de dous boys que lle vendín, e para dar e outorgar carta ou cartas / de pago e de fin e quitamento, as quaes vallã como4 se eu mjsmo / as dese presente seẽdo. Oblígome4 cõ todos meus bees aver por / firme quanto porlo dito meu procurador for feyto, dito, rrasoado e carta / de pago dado, et çétera. Carta de procuraçõ cõ poder de rrecabdar qual paresçer / signada4 de meu signo4, et çétera. Testigos: Gomes de Rribademar, juís, / e Pero Ferreyro e Pero do Barreyro, moradores de Rriãjo. //

__________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
20. Falta o n.
392. Despois comezou a trazar un r maiúsculo e riscouno.
393. Un único trazo cobre esta palabra e maila anterior.
394. Despois está riscado morador.