GMH/ÍNDICE A-Z

516
1434decembro, 9
Iudá Pérez, recadador, outorga poder ao escribán Afonso García de Toledo para recadar no seu nome a alcabala dos panos, así como no preito que mantén cun fiel. (fol. 160-160v)

Yuda Peres.

A IX dias do dito mes de desenbro desenbro, Yuda Peres recadador feso seu procurador e deu todo seu poder conprido Afonso Garçia de Toledo escripvano del rey, para que por el et en seu nome posa coller, demandar, reçeber et recadar todos los mrs. que son devidos da alcavala dos panos desta dita çidade deste dito anno e dar carta e cartas de pago etç. e demandar et faser aviinças etç., sobre lo qual lle outorgou poder abastante. Iten lle deu mays poder abastante enno pleyto que tiña e avya con o fiel de (     ) que a nome (     ) etç. e reçeber quaes quer mrs. que lle o dito fiel deva etç. e trautar e procurar etç. Poder abastante etç. Iten lle outorgou mays poder (fol. 160)

etç. para que podese (     )

(- - -)

Tests. Rodrigo Afonso notario, Joan Garçia da Corredoira, Pero Folgado et Joan da Agoa Levada.