GMH/ÍNDICE A-Z

103

febreiro, 21

Requirimento a un fiador para que torne á cadea a unha presa. (fol. 33)

(En este día por estas testemonyas Garçia Vasques requerío a Pero Gonçalves que tornase aa cadea a Costança da Edreira, senon que protestava que lle fose obrigado aa obrigaçon da fiadoría que lle tiña feita. Tests. os sobre ditos)*.