GMH/ÍNDICE A-Z

622
1358, maio, 16. Outeiro de Rei
Carta do adiantado maior de Galicia aos meiriños na que lles ordena que respecten os privilexios do bispo e igrexa de Lugo.
LUGO, AC, Tumbillo Nuevo, traslado polo notario Arias Pérez: 1360-X-27, con referencia ao lib. 10, n.º 43.

De mi Andreu Sanches de Gres, endeantado mayor por el rey en Gallisia e seu merino mayor enos condados, a todos los merinos das merindades de Gallisia que son por mi ou seran d’aqui adelante, e a qualquier ou qualesquier de vos que esta mina carta viredes ou traslado della signado de scrivano publico, salud e boa ventura.

Sabede que don frey Pedro Lopes, obispo de Lugo, me mostrou un ordenamento e carta de noso señor el rey, o qual ordenamento feso enas Cortes de Valladolid, e a dita carta seellada con seu seello de plomo en que se conten que manda, a todos los endeantados e merinos dos seus regnos, que non entren enos coutos e señorios dos perlados das suas yglesias nen façan y justicia, nen enprasen, nen couten nihua cousa a aquellos que y moraren, salvo seendo ellos primeiramente frontados que façan justiçia, e os ditos perlados a non quiseren faser, nen faser conprimento de dereito a os querellosos, que fique a salvo a os ditos seus merinos e adeantados que a façan. E agora, o dito obispo, pidiome e frontoume de parte do dito señor el rey, que lle guardase e conprise o dito ordenamiento, e mandase a vos que o guardaredes e conpriredes. Porque vos mando vista esta miña carta a todos e a cada un de vos, ou traslado della segundo dito he, que non entredes nen façades justicia enos coutos do dito señor obispo de Lugo e da sua yglesia, nen en algun dellos, nen enprasedes, nen coutedes en nihua manera a os moradores de y, nen ponades en ellos talla nen outra peyta nihua, nen consintades a outro nihun que o faça, mais se alguas querellas ouveredes dos ditos coutos, ou dos moradores dellos, enviades frontar a o dito señor obispo que faça dellas aver conprimento de dereito, e el non querendo faser fica a vos a salvo de o faserdes, segundo que o dito senor el rey manda. E non fagadens ende al sub pena de seyscientos morabetinos desta moneda usal, e sub aquellas penas que se eno dito ordenamiento conten, a cada huo de vos. E de como vos esta miña carta for mostrada e conprides, mando a qualquier notario publico que para esto for chamado, que de ende al que vos la mostrar testemoyo signado con su signo porque eu sabea como conprides meu mandado. E non faça ende al su a dita pena. A carta liuda dadela.

Feita en Outero de Rey des e seis dias de mayo, era de mill e tresentos e noventa e seis años.

Eu Pedro Afonso, notario, a fis escrivir por mandado do dito endeantado. Johan Gonzales alcalle.