GMH/ÍNDICE A-Z

186

abril, 9

Xoán da Aira, morador en Fechas, nomea procurador a mestre Fernando no preito con Roi Feixoo sobre dous leiros. (fol. 60)

Mestre Fernando.

En este día Joan da Ayra, morador en Fechas, deu todo seu poder conprido, jeeral et abastante en todos seus pleytos e contendas e feso seu procurador a mestre Fernando, vesiño d’Ourense, para que podese procurar todos seus pleytos etç. con poder de sustetuyr etç. et espiçialmente enno pleyto que ha et entende aver con Roy Feigoo sobre dous leyros que lle tomou etç. et con Garçia Tibaldo etç. Poder abastante etç. Tests. Joan Rodrigues, Pero Lourenço, Joan e Pero Collaço criados de mestre Fernando, Joan do Bouteiro e Afonso escripvaans.