GMH/ÍNDICE A-Z

187

abril, 9

Gonzalo Lourenzo, morador en Ponte Ledesma, obrígase a pagar a Gonzalo de Moreiras 60 mrs. de viño que lle mercou. (fol. 60)

Feita e dada.
Gonçalvo de Moreyras.

(En este día Gonçalvo Lourenço, morador enna Ponte a Ledesma, obrigou sy e todos seus beens por dar et pagar a Gonçalvo de Moreyras seseenta .- vellos, os quaes LX .- lle deve de viño que del conprou et obrigouse de llos dar ata día de deste domingo primeiro que ven ata oyto dias primeiros sigentes, penna III .- etç. Obrigaçon forte e firme por sy e por seus beens etç. Tests. Pero Lourenço e Rodrigues, Joan do Bouteiro, criados de min o notario et Afonso fillo de Gonçalvo Fernandes notario)*. ( fol. 60)