GMH/ÍNDICE A-Z

306
1334, febreiro, 19. Lugo
Arias Pérez véndelle ao racioneiro Xácome Eanes o que lle corresponde na igrexa de San Vicente de Pedreda por 30 marabedís.
MADRID, AHN, Carp. 1332 D/16, perg. orix., galego, gótica cursiva, 139x199 mm.

Sabeam quantos esta carta virem, commo eu Aras Peres, fillo de Pedro Peres que foy de Ferreyra, de bon curaçon et de boa voontade vendo a vos Iacome Eanes, raçoeyro de de (sic) Lugo, et a vosa vos, huna teega de çeveyra cada anno que eu aio pe-llo pe do altar da iglesia de Sant Viçenço de Pedreda, conna vianda et renda et serviço que eu aio enna dita iglesia, et con todo o iur do padroadigo de presentar, et toda a herdade que me perteeçe por este padroadigo enna dita iglesia a qual herdade me perteeçe por la vos do Villar dos Naraes, et con todas suas dereyturas et pertenenças assy commo me na dita iglesia. A qual erdade se parte con Maria Teega, sacado ende duas cavadas que cavou meu avoo. Et reçebo de vos en preço por esta vençon triinta moravedis, d’oyto soldos o moravedi, d’esta moneda blanca del rey don Affonso de que me outorgo por entrego et ben pagado; et renunçio a exçepçon do aver non contado et d’engano mays ca da meatade do dereyto preço, et toda outra boa raçon et exçepçon que por min possa aver para contra esta vençon viir, que as non posa por min diser nen alegar en iuyço nen fora del. Et para esto conprir et guardar et para contra esta vençon non viir, faço iuramento a os santos avangeos, corporalmente taniudos con minas maos, et obligo min et todos meus bees de vos faser senpre esta vençon de pas; et logo por esta carta vos meto enno iur et na posison et propiadade do dito iglesia et çeveyra et herdade, et des oie mays este dia todo meu poderio et senorio ende seia sacado et removudo de min et posto en vos.

Feyta a carta da vençon en Lugo XIX dias de fevreiro, era de mill et CCCLXX et dous annos.

Testemoyas: Gonçalvo Peres Alvello; Affonso Lopes, alffayate; Iohan da Vina ts.

Et eu Ruy Ferrnandes, notario publico de Lugo, a esto commo dito he presente foy et vi commo o dito Aras Peres feço o dito iuramento et esta carta escrivi et puge en ella meu signal en testemoyo de verdade. (+).