GMH/ÍNDICE A-Z

311
1351(Tui)
testemuño

Auxerio, arcediago de Beres en Astorga e executor dos bens do Papa, pídelle ao cabido de Tui que certifique como o cabido de Ourense lle facilitou servizo e seguro ata chegar salvo a Tui.

ACOu, Diversarum I, 102

(...) mill e tresentos e oyteenta e nove annos, en presença de min Fernan Peres notario publico jurado da (...) Diego Peres dayam desse lugar e Roy Paes arçidiago de Çerveyra enna igleia de Tuy, Pero (...) da dita igleia todos juntados por son de canpaan taniuda dentro enno cabidoo da (...) presente y con elles dom Augerio arçidiago do Beres enna igleia d’Astorga (...) benefiçios que vagan en corte e sobrellos outros beens que perteeçen a nosso señor (...) arçidiago executor sobre dito que ben sabia en commo dom Pero Suares dayan (...) en salvo el e todos seus beens e do papa que con el viñan e seus homes e suas (...) con el aa dita çidade de Tuy en nome do dito dayam e cabidoo d’Ourense (...) se veeran en salvo ata a villa de Tuy e o posseera y en salvo con to(dos (...) seus beens enna çidade de Tuy en guyssa que o dayam e o cabidoo d’Ourense (...) conpridamente de securo conduto. Et o dito arçidiago executor sobre dito respondeu (...) dito dayam e cabidoo lle proveeran conpridamente de securo conduto, et (...) en salvo e lle fezera moyta boa conpania e moyto serviço e lle dera de comer e (...) do bispo e do cabidoo de Tuy con todollos beens do papa e con todollos ou(tros ...) dayan e cabidoo d’Ourense o conpaño que lle deram (...) desse dello huun publico estormento. Feito en Tuy (...) mill e tresentos e oyteenta (...) annos. Testimuyas Pero Fernandes mestrescolla, Alvar (...) Fernandes de Soria coengos (...) e coengos.

(...) esto chamado (...) presente fuy e este strumento en miña presença (...) testimuyo de verdade.

(sinal)