GMH/ÍNDICE A-Z

091
1457

-91-

Obligaçõ.

Este dja, a dita Mayor de Cores, cõ liçẽçia do dito seu marido, se obligou4 / cõ todos seus bẽes, et çétera, de sacar a pas e a saluo e sẽ dapno4 njgũu / da dita fiãça ao dito seu marido, Pero de Louro, so a dita pena do dobro. / Outorgou carta firme, qual paresçer de meu signo4, et çétera. Testigos: os ditos. / Cõ poder e rrenũçiaçõ e de llos pagar do día que mostrar por rrecabdo çerto a XV djas; pena do / dobro278.

_________


4. Leva un trazo sobre a palabra.
278. Cõ poder e rrenuçiaçõ e de llos pagar do día que mostrar por rrecabdo çerto a xv djas pena do / dobro engadiuno, xa pechada a nota, no espacio de separación desta coa nota seguinte.