GMH/ÍNDICE A-Z

E1-53
1437, abril, 4
Afonso Gómez (de Allariz), aducindo condición de fidalgo, reclama a súa exención tributaria e demanda que non se lle confisquen bens para pago dos «pedidos». O xuíz Rodrigo Afonso denégallo en vista de que nunca antes fixera tal reclamación e pagara sempre, recomendándolle ratificar ante o rei a súa pretendida condición. (fols. 34v-35)
Et logo en este dito día e ora e por estas tests. o dito (Rodrigo Afonso)* Afonso Gomes que presente estava diso que pedia et requería aos ditos juises et rejedores que por quanto era omen fidalgo et non devía de pagar ennos ditos pedidos, que lle non vendesen nen rematasen seus bens nen a dita casa, senon que protestava de o aver dos ditos juises et rejedores et procurador et de seus bens a todo tenpo. Et logo o dito Rodrigo Afonso juis diso en nomme do dito conçello que (es)* el que estava en posison de XV XX annos e mays tenpo de pagar os ditos pedidos enna dita çidade e ennos outros trebutos que se ende deytavan et que (eso mee)* nom ho referara nen nom se decrarara por fidalgo senon agora, quanto mays que eso meesmo pagara ennos pedidos enna vyla de Allaris onde era morador et que se fidalgo era, que se fose faser fidalgo aa corte de noso señor el rey, que pois que en posison estava de pagar et senpre pagara enna dita çidade, que non avia por que o refertar et que lle re- (fol. 34v)
quería que quitase sua casa et seus beens que lle estavan vendidos por los ditos pedidos, senon que fose çerto et sabedor que se lle o dito conçello, juises et
rejedores mandavan (que lla)* et dereito fose, que lla remataría et lla vendería e o peno(ra)ría por los ditos pedidos et que esto lle dava por resposta por sy e en nomme do dito conçello. Et o dito Afonso Gomes diso que o pedía asy signado et que taes pedidos que os non devía et que era omen fidalgo et que requería segundo que requerido avía, senon que protestava segundo que protestado avia. Et o dito Rodrigo Afonso diso que desia o que dito avía. Tests. os sobre ditos juises et rejedores.