GMH/ÍNDICE A-Z

c
xuño, 24

Nuno Patiño e Álvaro Cide, notarios, outorgan poder a Rodrigo Bispo para recadar as ditas alcabalas. (fol. 95)

En este dito día e ora e por estas tests. os ditos Nuno Patiño e Alvaro Çide notarios deron poder conprido ao dito Rodrigo Bispo para que posa coller et recadar todoslos mrs. das alcavalas das ditas freigesías de Santiago das Caldas e de Canedo e dar carta e cartas de pago et faser aviinças etç. Poder abastante etç.