GMH/ÍNDICE A-Z

003
145728 decembro

(10V)

[Cõ]promjso6.

Ẽnos paços de Rriãjo, XXVIIJº djas de desenbro4, ano4 de J M CCCCº LVIJ anos4. / Este día, Afonso da Costa, morador de Sã Mjgell da Costa, por si e por seus fillos que lle / ficarõ de súa moller, Vrraca Peres, que Deus aja, da hũa parte, e Jon de Sorri/bas, morador ẽna dita Sã Mjgell, da outra parte, sobre pleitos e cõtendas que entre / eles sõ, ou esperã ser, sobre rrasõ dos bẽes que fincarõ e quedarõ de Mayor / Vjdal, moller de Pero Gonçalues de Ferreyros, e se nõ podẽ avenjr nẽ ygualar / a la partiçõ deles, que sõ avenjdos de conprometer e cõprometẽ40 / en manos e poder de Diego de Villariño, por parte do dito Afonso da / Costa, e de Jon Gillelmes, moradores41 en Sã Viçenço de Aguas Santas, de parte do dito Jon de Sorribas, para que o vejã e librẽ como4 eles quiserẽ / e por bẽ touerẽ fasta mediado o mes de janeyro primeyro que vẽ, e39 / que estarã porlo que eles mãdarẽ, so pena4 de dous mjll morauidís para / a parte obediẽte. Outorgarõ carta de conpromjso firme, et çétera. Testigos: / Gonçaluo Marino e Jon Crespo e Rroý Mariño,  criados de Sueyro Gomes.