GMH/ÍNDICE A-Z

E1-26
1436, (xuño, 22)

Relación de veciños inscritos con relación ao pago do «xantar do rei». (fol. 13v)

Jantar del rey.

Estas personas son as que se escripviron sobre lo jantaren.

(Joan Fernandes carniçeiro)* Fernando de Reqexo Alvaro de Gordon Afonso de San Pedro Rodrigo de San Pedro Rodrigo Broollo Joan de San Lourenço Rodrigo Afonso de Touro Joan Rodrigues pedreiro Pero Lopes carpenteiro (fol. 13v)