GMH/ÍNDICE A-Z

582
1351, outubro, 15. Lugo
O xuíz don Vasco Díaz afóralle ao clérigo Xoán Domínguez e a dúas voces o préstamo de Bagueixos, polo que debe pagar anualmente como renda sete terzas de pan e os sucesores no devandito foro oito e nove terzas, respectivamente. Así mesmo, deberá construír as casas, cubrir a ermida e plantar 20 árbores.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 75v.

Sabeam quantos esta carta viren commo eu Vaasco Dias, iuys de Lugo, et prestameyro do prestamo de Bagueixos, con outorgamento et actoridade de don frey Pero Lopes da orden dos preegadores pola gracia de Deus et da samcta iglesia de Roma, obispo de Lugo, avervo a vos Iohan Domingues, clerigo de Sanyoane de Tirimol, et a duas pessoas, a huna delas qual vos nomeardes et a outra qual nomear aquela que vos nomeardes, o dito prestamo de Bagueixos con todas suas pertenenças et dereituras, casas et herdades, con tal condiçon que vos et as ditas perssoas que lavredes as herdades do dito prestamo et tiredes de monte as que son por tirar, et as paredes ben en maneira que se non perçan con mingoa de lavorio, et façades as casas do dito lugar et as cubrades commo soyan seer cubertas et as mantenades en boo estado, et cubradas a hermida commo ata aqui estevo cuberta, et mellor o que vos poderdes, et ponnades vos, o dito Iohan Domingues, açerca da hermida des arvores boos et outras des cabo as casas, hu virdes que mays compren, que non enpeesça a a herdade, et os que lavraren as herdades do dito lugar que seian deffesos et anparados segundo ata aqui foron os outros que as lavraron. Et vos, o dito Iohan Domingues, avedes a dar en vossa vida a min, o dito iuys, ou a aquel que tever o dito prestamo, sete terças de pan cada anno, et a perssoa que vos nomeardes ha de dar oyto terças en sua vida, et a perssoa que nomear aquela que vos nomeardes nove terças en sua vida, as duas partes de temporao et a terça de serodeo, do mellor pan que y ouver posta a semente en pas et en salvo na dita hermida de Bagueixos, des Santa Maria d’agosto ata Sant Miguel, huna teega a cheas et outra a rapadas. Et a passamento de vos et das ditas perssoas ha de ficar o dito prestamo livre et quito et desenbargado a a iglesia de Lugo con todos los boos paramentos que y foren feytos.

Et eu, o dito Iohan Domingues, en nome de min et das ditas perssoas, assi reçebo de vos, o dito juys, o dito vervo, et obligo min et todos meus beens para o comprir en todo commo dito he. Et eu, o dito juys, assi vo-lo outorgo, et por que esto seia çerto rogamos a Domingo Peres, notario publico de Lugo, que fezesse ende duas cartas en hun tenor tal huna commo a outra.

Que foy feyto en Lugo quinse dias d’outono, era de mill et tresentos et oytaenta et nove annos.

Testemoyas: don Ruy Ferrnandes, arçidiago de Neyra; Rodrigo Affonso, coengo, Roy Gomes, raçoeyro de Lugo; Gonçalvo Peres dito Janeyro, clerigo de Babeo; Affonso Eanes, mercador.

Et eu Domingo Peres, notario publico de Lugo, dado por actoridade do bispo desse miismo lugar a esto presente foy et vi commo o dito sennor obispo deu a dita autoridade a elo et a rogo dos sobreditos esta carta scrivi et puge en ela meu sinal.