GMH/ÍNDICE A-Z

386
1339, xullo, 27. Lugo
O deán e o Cabido de Lugo arréndanlle a Vasco Díaz, cóengo, a administración de febreiro en Farnadeiros por 500 marabedís anuais.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 23v.

Sabeam quantos esta carta viren commo nos Fernan Aras, dayam de Lugo, et o cabidoo desse lugar, seendo juntados en cabidoo por campaa taniuda enno thesouro da iglesia de Santa Maria hu acustumamos de façer cabidoo, arrendamos a vos Vaasco Diaz, noso coengo, a amistraçon do mes de freveiro, que he en terra de Farnadeyros, con todas suas rendas et pertenenças et dereyturas que a ela perteeçen, por en todos vosos dias asi commo a de nos tinna arrendada Jacome Eanes, noso raçoeyro. Et avedes nos de dar cada anno de renda desta amiistraçon quinentos moravedis, d’oyto soldos o moravedi, desta moneda branca del rey don Affonso, et pagarde-los segundo pagan as outras amiistraçoes do cabidoo. Et avedes a teer o mes sobredito de pan et de vino segundo o estatuto novo en esta maneira: dardes quatro paes a o coengo et dous a o raçoeyro, et pagar a sobreposta deste mes.

Et eu Vaasco Diaz, coengo sobredito, reçebo de vos, o dayam et cabidoo, esta renda sobredita en min et obligo min et todos meus bees a conprir et pagar commo dito he, et demays para o comprir et pagar a dita renda doubos por fiadores: Affonso Gomes et Fernan Afonso, coengos de Lugo, elles presentes et outorgantes- se por fiadores a a dita renda et fiadoria.

Et nos, dayam et cabidoo sobreditos, outorgamos esta renda a vos Vaasco Diaz et avemos-vos a defender con ella segundo as outras amistraçoes da nosa iglesia. Et que esto seia çerto nos as ditas partes rogamos a Roy Fernandes, notario publico de Lugo, que feçese desto duas cartas, huna que posese no livro do cabidoo et outra que dese a vos o dito Vaasco Diaz.

Que foron feytas viinte et sete dias de julio, era de mill et treçentos et seteenta et sete annos.

Testemoyas que foron presentes: o sobredito dayam; don Fernan de Deus, chantres de Lugo; don Alvar Diaz, archidiago de Sarrea; Vaasco Rodrigues, coengo de Lugo; don Aras Pellaes, thesoreyro; Affonso Peres Janeyro, Pedro Migueles, clerigos do choro de Lugo; Fernan Rodrigues, fillo de Roy Lopes ts., et outros. Et eu Ruy Fernandes, notario publico de Lugo sobredito dado por auctoridade do bispo desse miismo lugar, a esto presente foy et a rogo dos sobreditos dayam et cabidoo et Vasco Diaz, esta carta en mina presença fiz escrivir et puge en ella meu signal en testemoyo de verdade.