GMH/ÍNDICE A-Z

370

agosto, 24

Ante o requirimento presentado contra el sobre as sisas, Rodrigo Vázquez responde non ter vendido ningún viño do estanco. (fol. 111v)

Rodrigo Vasques.

En este día Rodrigo Vasques respondeu a carta das sisas que el viños nehuuns do estanco que os non vendera et que os vendera Rodrigo Afonso e Pero Yanes e que se tornasen a elles et en rason dos mrs. dos seus viños que vendera que era prestes de os pagar e faser conta. Test. Afonso Anes da Lagea. (fol. 111v)