GMH/ÍNDICE A-Z

514
1434decembro, 6
Pedro González, mercador e caseiro do abade de Oseira, ofrécese como fiador dun criado do dito abade, que está en prisión. (fol. 159-159v)

En este día ennas casas que foron do chantre d’Ourense, presente y Pero Rodrigues das Capilas juis da çidade d’Ourense, por rason que o dito Pero Rodrigues tiña preso en cadea a (- - -) criado do abade d’Oseyra a pedimento de (- - -), por ende Pero Gonçalves merqador vesiño d’Ourense (- - -), morador enna dita çidade e caseyro do dito abade, anbos a dous de man comuun se obrigaron por fiadores (fol. 159)

carçereyro do dito (- - -) criado do dito abade et de o tornar a dita cadea do día que fosen requeridos porlo dito alcallde a nove dias et sendo fora a terçeiro día sendo na vyla et de conprir de dereito et destar ao juiso et pagar o julgado etç., para o qual obrigaron sy e seus beens etç. Deron poder a qual quer justiça etç. Renunçiaron etç. Tests. o abade dOseira, Alvaro carniçeiro et Rodrigo Vasques, Alvaro purtugees, Joan do Bouteiro.