GMH/ÍNDICE A-Z

467
1434novembro, 4
Vasco de Ceín e Martín Calvo de Seixalbo comprométense a pagar en viño a Pedro Folgado

Pero Folgado, pagadas II brancas.

Feita e dada.

(E en este dito día Vasco de Çeyn et Martin Calvo de Seixalvo asy como devedores prinçipaas et Gonçalvo Martines de Seixalvo seu fiador anbos todos tres de man comuun, obrigaron seus beens de dar et pagar a Pero Folgado çento mrs. branca en tres dños., os quaes lle \devian/ asy como fiadores de Rodrigo de Çeyn en esta maneira, Vasco de Çeyn çinqoeenta et oyto mrs. et Martin Calvo qoreenta e dous mrs., que son asy os (fol. 137v)
ditos çen mrs., os quaes son por todas devedas que os ditos Martin Calvo et Vasco de Çein devesen fiasen ao dito Rodrigo de Çeín \contra o dito Pero Folgado/ et obrigaron se todos de man comuun dele dar et pagar os ditos mrs. a esta novidade primeira que ven et delos encher en boon viño a dorna a como valuer rega chaan, nen a mayor valia nen a menor, forro et quite de alcavala etç. Penna tres mrs. etç. Obrigaçon forte et firme etç. Tests. Estevo Anes, Afonso Anes arrocheiro et Joan do Bouteiro e Vasco)*.