GMH/ÍNDICE A-Z

334
1336, febreiro, 4
Afonso XI confirma un privilexio polo que don Sancho limitaba o dereito de Mannino (mañería)
LUGO, AC, Tumbillo Nuevo, fol. 106r-108v, con referencia ao lib. 10, n.º 46.- CAÑIZARES: pp. 1013-1014.