GMH/ÍNDICE A-Z

043
1457

-43-

Poder.

Este dito dja, mes e ano4, ẽno dito logar. Ferrnand Lopes, pixoteyro, vesiño de Santiago, / dou seu poder conprido124 a Ferrnando125 de Valay, vesiño de Santiago, para / rrecabdar en seu nome4 e para el CCCCº morauidís vellos que tijna por sentençja sobre Sancho4 / Paas4 e hũa dobra de Gonçaluo de Pereyra que lle prestou e XX morauidís que lle saleu / por fiador Pero Garçía, armeyro, vesiño de Santiago, e para dar carta de pago e / jnjuysjar, se neçesario for; poder firme, et çétera. Testigos: Jon de Gayoso, vesiño de Santiago, e Pero de Villanustre, e Jon d'Abuýn, vesiño de Rriãjo.

________


4. Leva un trazo sobre a palabra.
124. Despois está riscado para rrecabdar.
125. Está escrito ferrndo.