GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Fragmentos de notarios

A47
1382, xaneiro, 15

Estevo Pérez, capelán do mosteiro feminino de (Seoane) da Cova, con poder que se achega, afora a dúas voces a Xoán González unha leira, con condición de plantar viña en dous anos, por terza de viño e composta. (fols. 35-36)

Sabeam quantos esta carta de procuraçon viren (...) Rodrigues, priora do mosteiro de (Seoane) da Cova e as donnas (...) dese lugar, con outorgamento de donna Tareixa (Martines) abadesa (...) mosteiro da ordem de Sam Bemto do bispado de Lugo, sendo (...) nosso cabidoo por canpaa tanguda segundo que avemos de huso (...) custume, fasemos e ordenamos e estabellecemos por nosos lydemos, verdadeyros, sufiçientes e geeraas procuradores como mellores podemos e devemos asse(...) a Estevo Peres, clerigo noso capellam procurador da nosa vestyaria, e a Sancha Fernandes monga do dito mosteiro, que elles por nos e em noso nome e do dito convento (...) posam aforar e arrendar e tyrar e desemalear todas las herdades que o convento tem e a em terra de Temees e de Bubal e em terra d’Agiar (e) en Melles dallende e em Melles daquende e em terra de Castella e de Lemos e em todos los outros lugares hu as nos ou(...)remos e jauveren emaleados e mal parados (...)alas (...) de alguuos lavradores se maos parados for e se ellas (...) doutros lavradores se mellores paradas (...) as herdades mellor paradas e todolos outros (...) que vos os ditos nosos procuradores e cada hun (...) avemos por firmes e por estavilles (...) beens da nosa vestyaria que para esto obrigamos, et (...) çerto rogamos e mandamos a Estevo Peres (...) de (...) notario publico enna (...) Gomes (...) (fol. 35)
(...) eu Estevo Peres, notario sobre dito a todo esto que dito (...) esta carta de procuraçon escripvi e meu nome e meu (...) qual me deu o dito notario em test. de verdade de que (...). Et eu Estevo Peres, procurador sobre dito, por o poder da dita procuraçon (...) e outorgo a foro a vos Johan Gonçalves e a vosa moller Tareixa Ares e a duas vozes quaes nomear o pustrimeiro de vos a tenpo de seu finamento e non as nomeando que seia vos o que herdar os outros vosos beens de dereyto de cadahun de vos, huna leyra de tereeo que jaz em Villariño, que he su syno de Santa Cristyna, enno lugar a que chaman Cas de Meeo, como começa enno valado da granga de Santome e vay topar ao Miño e jas ontre a barca de Joan Domingues e outra leyra de Gomes (...) a tal pleito e condiçon que vos o dito Joan Gonçalves que façadeslo de vyña em estes dous annos primeiros sygentes e que dedes della as donnas e convento do dito mosteiro de Se(...) da Cova a terça parte do vyño e conposta que deus

(...) e de todo o pam e graao que (...) y der (...) enno lugar (...) do dito (...) he posto que se (...) em esta leyra como dereytura cem (alqueires) que a page (...) avendo y que a non page. (Et obrigo os beens)* e outrossy he posto que vos o dito Joan Gonçalves e vosa moller e as ditas voses que seiades vasalos serventes e obydientes do dito mosteiro (et he posto que ...)* e obrigo os bees da vestyaria do dito mosteiro para que vos o dito Joan Gonçalves seiades anparado e defeso senpre a dereyto con esto que vos aforo. Et eu o dito Joan Gonçalves que soo presente por min e por a dita miña moller que non he presente asy reçebo de vos o dito Estevo Peres a dita leyra aforada como dito he, et para faser a dita leyra de vyña e para a lavrar e parar bem obrigo todos meus bees gaanados e por gaañar, e he posto se quiserdes vender (...) ou supeno(...) mosteiro, et he posto que a parte de nos que contra esto que sobre dito (...) pasar que peyte aa outra parte que o conprir e agoardar (...) penna C mrs. de dños. brancos e aa vos del rey outros tantos (...) penna pagada ou non esta carta e foro fique firme e vala (...) dito tenpo. Feyta a carta quinta feira, XV dias de janeiro (...) e quatroçentos e XX annos. Tests. Pero do (...) Martin de Melles e Rodrigo Esteves (fillo)* (...) Martiño Anes criado de Martiño Anes de Seoane (...) dia e por estas tests. o dito Estevo Peres af(...) e huna herdade (...) (fol. 36)
(- - -) (fol. 36v)