GMH/ÍNDICE A-Z

078
1457

-78-

Carta de pago.

Outrosí diso que por sy e ẽno dito nome4 da dita súa moller, porla qual se obligou, / segundo susodito he, daua e dou por libre e quito para senpre jamais, ao dito Afonso Martíns243, dos ditos bẽes / e fruytos que deles avía leuado por rrasõ e como4 tutor e gardador dos ditos moços, / por quanto voslo ey todo vendido, segundo dito he. Carta de pago firme, et çétera. Testigos: os ditos.

__________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
243. Ao dito Afonso Martíns está entreliñado.