GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Libro de Notas de Álvaro Afonso

25

xaneiro, 10

Iudá Pérez, recadador, outorga poder a Abrahán de León para actuar no seu nome na cidade e en todo o bispado de Ourense. (fol. 7v)

Abraan de Lion.

En este día Yuda Peres, recadador, deu poder conprido Abraan de Lion para que podese reçeber et recadar todos et quaes quer mrs. de seu recadamento de todo o dito obispado d’Ourense e da dita çidade et dar carta e cartas de pago, con tanto que as cartas de pago que der que sejan firmadas de seu nome et escriptas por sua maao etç. sobre lo qual lle outorgou poder abastante etç. Tests. Vasco Afonso, Alvaro Gonçalves notario et Lopo de Deça.