GMH/ÍNDICE A-Z

D 130
1459, abril, 27
Lopo de Buxán outorga recibo por 100 mrs. que Xoán de Parada había de pagar como fiador de Lopo Afonso. (fol. 41)

Joan de Parada.

En este día Lopo de Bujan se outorgou por pago de Joan de Parada de çen mrs. vellos para en pago da fiadoria que o dito Joan de Parada fiou a Lopo Afonso. Tests. Gomes de Mugares et Joan de Caldellas et Fernando. O qual Lopo Afonso foy o que el et Rodrigo Poonbo sacaron da cadea de poder de Vasco Gomes et de (Lopo)* Gomes de Mugares, en cujo poder estava preso.