GMH/ÍNDICE A-Z

D10
1459, febreiro, 28
Concesión de prazo a Xoán de Ferreira e demais arrendadores da alcabala do viño para que efectúen certa demanda. (fol. 3)
Arrendadores da alcavala dos viños.
A XXVIII dias de fevreiro os ditos Vasco Gomes et Gomes de Mugares deron praseo a Joan (de) Ferreira et a seus conpaneiros arrendador (da) alcavala dos viños do anno pasado (...) annos para que podese demandar (...) Joan Bautista. Testigos (p)* Diego (...) Diego (...) (fol. 3)