GMH/ÍNDICE A-Z

021
1457

-21-

Ẽno dito porto, sábado, vij djas do dito mes e ano4. Paresçeu Pero de Terrío, morador / en Leýño, ante o dito juís á obdiẽçia da primeyra, e diso que cõdenaua en praso e custas / e fiadoría a Pero Beturro cõ que(e)n fora enfiado por Garçía de Páramos, mayordomo / en Leýño. Testigos: Vasco de Lees e Rroý Dominges, moradores ẽno dito porto.

________

4. Leva un trazo sobre a palabra.